Geschiedenis van Fleuranthu

Fleuranthu BV is een modern glastuinbouwbedrijf dat is ontstaan uit het gemengde landbouwbedrijf van de familie Jacobs uit Maasbree.

In 1959 werden de eerste kassen gebouwd en werd er gestart met de teelt van komkommers.
Van 1959 tot 1978 werd er een heel scala aan groenten geteeld.

Na een renovatie in 1978 werd er in 1979 gestart met de teelt van jaarrond komkommmers, vanaf 1982 werd de substraatteelt toegepast.

In het begin van deze eeuw werd duidelijk dat, gedwongen door economische omstandigheden, en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting, het roer om moest.
Er werd passend bij de filosofie van eigenaar en personeel, besloten om over te schakelen naar de teelt van snijanthuriums.


Team van Fleuranthu dat dagelijks voor u klaar staat

In 2004 is er een begin gemaakt met het samenstellen van een evenwichtig en onderscheidend assortiment.
Vanaf het najaar van 2005 zijn de eerste anthuriums in productie gekomen, dit hebben we langzaam uitgebreid totdat in juni 2009 de laatste komkommers plaats hebben gemaakt voor snijanthuriums.

Vanaf augustus 2009 is ons hele bedrijf in productie met snijanthuriums, en zijn we in staat de regionale groothandel, bloemisten en de internationale handel te voorzien van een breed en onderscheidend assortiment kwaliteitief hoogstaande snijanthuriums.